NUMER KONTA NA JAKI NALEŻY WPŁACAĆ
NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
(do dnia 10-go każdego miesiąca):

03 1020 4391 0000 6102 0187 6606

Wysokość opłat za przedszkole reguluje uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w naszym przedszkolu wynosi 6 zł. Stawka jest rozliczana wg rzeczywistego kosztu wyżywienia na koniec każdego miesiąca.

Strona na której można sprawdzić odpłatność za dziecko za dany miesiąc:

https://edziecko.dipolpolska.pl