JĘZYK ANGIELSKI

Poniedziałek : gr. IV 12.30 – 13.00

lub

gr. IV 11.00 – 11.30

Wtorek :          gr. IV 12.00 – 12.30

lub

gr. IV 10.30 – 11:00

Środa :           gr. I 10.30 – 10.45

gr. II 10.45 – 11.00

Czwartek :    gr. I 10.30 – 10.45

gr. II 10.45 – 11.00

Zmiany godzin następują co dwa tygodnie tylko w przypadku gr IV.

Zajęcia prowadzi mgr Karina Bester

RELIGIA

Wtorek: gr. IV 12:30 – 13:00

Środa:          gr. IV 12:40 – 13:10

Zajęcia prowadzi s. Dorota Sowa