JĘZYK ANGIELSKI

Poniedziałek : gr. IV 12.30 – 13.00

lub

gr. IV 11.00 – 11.30

Wtorek :          gr. IV 12.00 – 12.30

lub

gr. IV 10.30 – 11:00

Środa :           gr. I 10.30 – 10.45

gr. II 10.45 – 11.00

Czwartek :    gr. I 10.30 – 10.45

gr. II 10.45 – 11.00

Zmiany godzin następują co dwa tygodnie tylko w przypadku gr IV.

Zajęcia prowadzi mgr Karina Bester

RELIGIA

Poniedziałek: gr. IV 8.50 – 9.20

Wtorek:          gr. IV 9.00 – 9.30

Zajęcia prowadzi s. Małgorzata Homa