6.30 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki itp.
8.00 – 13.00 realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.30 ćwiczenia poranne – grupy starsze, zabawy ruchowe – grupy młodsze; zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności higieniczne przed śniadaniem
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.00 zajęcia zorganizowane, zajęcia dydaktyczne, zajęcia ruchowe
10.00 – 10.15 II śniadanie
10.15 – 11.15 praca indywidualna z dziećmi, zabawy dowolne, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki
11.15 – 12.00 przygotowanie do obiadu, obiad – II danie
12.00 – 14.00 odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, zabawy relaksacyjne, zajęcia dodatkowe, grupy młodsze – leżakowanie
14.00 – 14.15 przygotowanie do posiłku – zupa
14.15 – 17.00 zajęcia popołudniowe, zabawy inspirowane potrzebami dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy i gry edukacyjne, porządkowanie sali.