Przedszkole Promujące Zdrowie.

 

Koordynator Promocji Zdrowia w Publicznym Przedszkolu nr 41 W Rzeszowie:
    • mgr Agnieszka Stelmach-Ziobro
Zespół ds. Promocji Zdrowia:
    • Mariola Ciężkowska (szefowa kuchni)
    • Jolanta Stanio (księgowa)
Przedstawiciel rodziców: Damian Janowski, Aleksandra Piątek
Pracownik PP nr 41: Anna Sabina Wójtowicz (intendentka)

 

Plan działań Przedszkola Promującego zdrowie.

Raport działań.

Galeria I

 

Galeria II

 

Galeria III